1. INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING


1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. In deze context zijn persoonsgegevens alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.


1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) is:


Naam: BSL-Ticketprint AG

Adres: Sagenmattstrasse 7, 6003 Luzerne

E-mail: tickets@bsl.ch

Telefoonnummer: +41 41 248 41 61


De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt.


1.3 Deze website maakt gebruik van SSL of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking). U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.


2. GEGEVENSVERZAMELING BIJ HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSITE

Wanneer u onze website voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of op andere wijze informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:


Onze bezochte website

Datum en tijd op het moment van toegang

Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

Bron/referentie van waaruit u naar de pagina bent gekomen

Gebruikte browser

Gebruikt besturingssysteem

gebruikt IP-adresDe verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitiem belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden met terugwerkende kracht te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.


3. KEUKEN

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser heeft gesloten, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersgegevens zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van individuele cookies die door ons zijn geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, hetzij in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het bezoek aan de site te beschermen.

We kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Let op: u kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en dat u individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Dit is voor elke browser te vinden via de volgende links: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari of Opera.


Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.4. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), worden er persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u en de bijbehorende technische administratie op te nemen. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons rechtmatig belang om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Indien uw contactpersoon het sluiten van een overeenkomst beoogt, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden na de definitieve verwerking van uw verzoek gewist, dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende aangelegenheid afdoende is opgehelderd en mits er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die daartegen indruisen.


5. WEBANALYSESERVICES


AWStats

Om onze website statistisch te evalueren, gebruiken we het programma AWStats. Het programma is een gratis webanalysesoftware. Het wordt gebruikt om logbestanden te evalueren die webservers maken op basis van verzoeken van bezoekers. Het programma gebruikt geen cookie-bestanden voor de analyse. De statistische analyse wordt uitgevoerd op de logbestanden, die ook IP-adressen bevatten. In de regel kunnen deze gegevens niet aan specifieke personen worden toegewezen. Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet gemaakt, de gegevens worden ook verwijderd na een statistische analyse. In tegenstelling tot andere statistische programma's stuurt AWStats geen gegevens door naar een externe server. Het programma wordt op de eigen server geïnstalleerd. Zo wordt bijvoorbeeld ook de overdracht van gegevens naar het buitenland vermeden, omdat onze servers zich in Zwitserland (CH) bevinden.


6. GEREEDSCHAP EN ANDERE

Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel te presenteren. Door gebruik te maken van deze dienst wordt onze locatie aan u getoond en wordt een mogelijke aanpak gemakkelijker gemaakt. Al bij het oproepen van de subpagina's waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) naar de servers van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u de opdracht met uw profiel bij Google niet wilt, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemd ontwerp van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, heeft u ook de mogelijkheid om de webservice van Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt. U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google hier bekijken, en de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps hier. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google of hier.


YouTube

Op sommige van onze pagina's embedden we YouTube-video's. De exploitant van de bijbehorende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt Youtube welke pagina's u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw Youtube-account, kan Youtube uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen van uw Youtube account. Als er een Youtube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie over het gebruikersgedrag verzamelen. Als u het opslaan van cookies voor het Google advertentieprogramma heeft gedeactiveerd, hoeft u bij het bekijken van Youtube-video's dergelijke cookies niet te verwachten. Youtube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren. Voor meer informatie over gegevensbescherming op "Youtube" verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.7. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

De toepasselijke wet op de gegevensbescherming geeft u uitgebreide rechten (recht op informatie en interventie) ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:


Recht op informatie op grond van art. 15 DSGVO: U heeft met name het recht om informatie te verkrijgen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de beoogde opslagtermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, uitwissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en beoogde effecten van een dergelijke verwerking met betrekking tot u, alsmede uw recht om geïnformeerd te worden over welke garanties er bestaan in overeenstemming met artikel 46 DSGVO in het geval van het doorgeven van uw gegevens aan derde landen;

Recht op correctie op grond van art. 16 van de GDPR: U heeft het recht om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben onverwijld te laten corrigeren en/of om onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen, te laten vervolledigen;


Recht op verwijdering overeenkomstig Art. 17 DSGVO: U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te eisen indien aan de vereisten van Art. 17 (1) DSGVO is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de stelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen;


Recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 GDPR: U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd; indien u weigert uw gegevens te wissen wegens onrechtmatige gegevensverwerking en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens; indien u uw gegevens nodig heeft voor de stelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen nadat wij deze gegevens niet meer nodig hebben nadat het doel is bereikt; of indien u bezwaar heeft gemaakt om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden prevaleren;


Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 DSGVO: Indien u het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke voor de verwerking hebt ingeroepen, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of uitwissing van de gegevens of de beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.


Recht op gegevensdraagbaarheid conform art. 20 DSGVO: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om doorgifte te verzoeken aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover dit technisch mogelijk is;


Recht op herroeping van de verleende toestemming in overeenstemming met artikel 7, lid 3 DSGVO: U heeft het recht om de toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onverwijld verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming wordt uitgevoerd tot aan de herroeping;


Recht om een klacht in te dienen op grond van art. 77 GDPR: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het BBPR, heeft u - onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep - het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, op de werkplek of op de plaats van de vermeende inbreuk.8. RECHT VAN BEZWAAR

Indien wij in het kader van een belangenafweging uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons allergrootste legitieme belang, heeft u te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, stoppen wij met de verwerking van de betreffende gegevens. Wij behouden ons echter het recht voor om de verwerking voort te zetten als wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden overstijgen, of als de verwerking het doel dient om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Indien uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op deze marketing. U kunt het bezwaarschrift uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens voor direct marketing doeleinden stopzetten.9. DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectievelijke wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens de handels- en belastingwetgeving). Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van het contract en/of er geen sprake is van een blijvend legitiem belang van onze kant bij de verdere opslag.


Zürich, 5 november 2019